Dotacje

pasek.png

UTWORZENIE CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO INNOWACYJNYCH NANOPOWŁOK OCHRONNYCH WYKONANYCH W TECHNICE PRÓŻNIOWEJ
W PRZEDSIĘBIORSTWIE FORM-PLAST S.A.

Cel projektu: działalność badawczo-rozwojowa w zakresie innowacyjnych technologii wykonania nanopowłok ochronnych w technice próżniowej poprzez utworzenie Centrum Badawczo-rozwojowego.

Beneficjent: Form-Plast S.A.
Nr projektu: POIR.02.01.00-00-0104/17-00
Okres realizacji: 2017-2019