Dotacje

 FORM-PLAST SPÓŁKA AKCYJNA realizuje projekt „Wdrożenie innowacyjnej technologii Nitrogen Cell i rozpoczęcie produkcji nowych produktów”
Celem projektu jest wdrożenie w zakładzie produkcyjnym firmy FORM-PLAST S.A. innowacyjnej technologii formowania wtryskowego w produkcji nowych produktów dedykowanych dla branży telekomunikacyjnej.
 
Całkowita wartość projektu: 7 420 000,000 PLN
Kwota dofinansowania z UE: 3 339 000,00 PLN
Projekt jest realizowany w ramach poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne
Numer projektu: POIR.03.02.02-00-1970/20

 

pasek1.png 

 

Projekt POIR.03.04.00-04-0274-20

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

 

UTWORZENIE CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO INNOWACYJNYCH NANOPOWŁOK OCHRONNYCH WYKONANYCH W TECHNICE PRÓŻNIOWEJ
W PRZEDSIĘBIORSTWIE FORM-PLAST S.A.

Cel projektu: działalność badawczo-rozwojowa w zakresie innowacyjnych technologii wykonania nanopowłok ochronnych w technice próżniowej poprzez utworzenie Centrum Badawczo-rozwojowego.

Beneficjent: Form-Plast S.A.
Nr projektu: POIR.02.01.00-00-0104/17-00
Okres realizacji: 2017-2019

 

pasek.png