Misja

Misja

FORM-PLAST S.A. pragnie zwiększać umiejętności w celu zapewnienia ciągłego rozwoju firmy i wzmocnienia pozycji na rynku jako szanowanego i preferowanego dostawcy elementów z tworzyw sztucznych oraz form wtryskowych dla przemysłu motoryzacyjnego, elektronicznego i innych wymagających gałęzi przemysłu.
 
Jednocześnie szanuje w każdym działaniu środowisko naturalne, dba o bezpieczeństwo pracowników i produkowanych wyrobów pracując dla pomyślnej przyszłości.

Wizja

Ciągły rozwój umiejętności w wytwarzaniu detali
z tworzyw sztucznych oraz form dla przemysłu motoryzacyjnego oraz innych gałęzi przemysłu
dla zwiększania zadowolenia naszych klientów, pracowników, dostawców, udziałowców i społeczeństwa.

Polityka równych szans

FORM-PLAST S.A. szanuje różnorodność swoich pracowników, kierowników, dyrektorów, dostawców, klientów i społeczności.
W swojej koncepcji zarządzania stara się eliminować dyskryminację i wykorzystywanie innych ludzi we wszelkich możliwych formach, związanych z kolorem skóry, pochodzeniem, płcią, preferencjami seksualnymi, wiekiem, niepełnosprawnością, przekonaniami religijnymi, tożsamością etniczną, czy też np. z macierzyństwem.

FORM-PLAST S.A. zobowiązuje się zapewnić wszystkim pracownikom takie same prawa w zakresie zatrudnienia i nabywania produktów. Dotyczy to rekrutacji, pensji, przywilejów, awansu, dyscypliny, rozwiązania umowy oraz warunków emerytalnych.

Tworzone są miejsca pracy, wolne od wszelkich oznak dyskryminacji, która mogłaby ograniczyć poczcie własnej wartości osobistej.

Nie toleruje się żadnych przejawów fizycznego ani psychicznego wykorzystywania lub znieważania.

Surowo zabronione jest zatrudnianie dzieci poniżej wieku zakończenia obowiązkowej edukacji oraz młodszych niż 16 lat, jak również wszelkich osób pod przymusem.

Młodzież (w wieku od 16 do 18 lat) oraz studenci korzystają z praktyk zawodowych w FORM-PLAST S.A. mając możliwość poznawania funkcjonowania nowoczesnego przedsiębiorstwa i najnowszych technologii produkcyjnych oraz osobistego rozwoju.

Przedstawiciel pracowników nie podlega jakimkolwiek dyskryminacjom i ma nieograniczony dostęp do miejsc pracy, umożliwiający wykonywanie swoich zadań.

FORM-PLAST S.A. respektuje specjalne potrzeby każdego pracownika, łącznie z potrzebami pracownic, które są w ciąży oraz wracają do pracy po urlopie macierzyńskim. Matkom karmiącym przysługują płatne przerwy.