European Union

Form-Plast participates in the EU project for enterprising people
Competitiveness Programm - details…

 


Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - szczegóły Program Regionalny w ramach
RPO WK-P - szczegóły
Innowacyjna Gospodarka Program Regionalny
www.poig.gov.pl www.mojregion.eu

 

 

Refer to the Projects:

WND-POIG.04.04.00-04-003/09 Wdrożenie innowacyjnej technologii RTC wytwarzania ekoefektywnych produktów z tworzyw sztucznych

WND-POIG.01.04.00-002/09 WND-POIG.04.01.00-04-002/09 Zaprojektowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnych i proekologicznych palet transportowych

RPKP.05.02.02-04-028/08 Zakup wyposażenia dla uruchomienia innowacyjnej technologii wytwarzania wyprasek z tworzyw

RPKP.05.02.02-04-132/09 Poprawa konkurencyjności firmy Form-Plast S.A. z siedzibą w Bydgoszczy poprzez zakup urządzeń do wytwarzania precyzyjnych wyprasek