Certyfikaty de

System Zarząd zania Jakością ISO/TS 16949:2009ważny do 2018

Zakres certyfikacji:

Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla przemysłu motoryzacyjnego - bez projektowania produktu.

System Zarządzania Środowiskowego oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 14001:2004PN-N-18001:2004 [OHSAS] ważny do 2017

Zakres certyfikacji:

Przetwórstwo tworzyw sztucznych metodą wtrysku.

Wytwarzanie narzędzi.